9 Обяснения

– Този град си отговаря на името – отбеляза Теа, когато на сутринта дръпна пердетата, но в стаята не нахлу никаква светлина. Четиримата насядаха по земята, готови за закуска и горещ чай. Жасмин явно не беше забравила събитията от предната вечер, защото странеше от Женшен и отговаряше на опитите му за разговор с инатливо мълчание.

– Добре тогава – примири се момчето и се обърна към Чай и Теа. – Сега ще може ли да ми обясните какво сте наумили?
– Ти ми изглеждаш като човек, който е наясно с нещата. Кажи какво знаеш за Империята – нареди му Чай и сключи върховете на пръстчетата си.
– Империята… Ами, всичко започнало, когато преди около петстотин блианта вождът Кондра обединил хорските племена в едно цяло. В онази епоха временно властвали елфите – били по-многобройни и населявали огромни територии по целия свят. Но когато хората спрели да воюват помежду си и започнали да се придвижват заедно, постепенно изместили елфите, изселили ги от домовете им и се установили на тяхна територия. Хората се множали и развивали и елфите по никакъв начин не могли да спрат експанзията им. Още повече че с времето вождовете ставали все по-алчни и жестоки и били на косъм да унищожат елфите като раса. Те обаче се скатали в най-тъмните кътчета на Китл и оцелели. А преди около триста и седемдесет блианта тогавашният вожд Гор… се самопровъзгласил за император. И така.

– Ей, момче, по-спокойно, не си на изпит – рече Чай и го тупна по рамото.
– Но нас ни интересува по-скоро съвременната картина… Състоянието на Империята в момента, разбираш ли – каза Теа. Женшен се почеса по врата.
– Знам, че в момента Империята се простира от Кленово море на запад до Бергамотените планини на изток, плюс някои васални територии и острови. Отвъд планините са все ничии земи, но неизречената истина е, че там живеят елфите. Които, според слуховете, отново събират сили.
– Бре, в това училище много са ви осведомили – смръщи се Чай. Женшен замаха с ръце.
– Не, аз… Имах вътрешна информация. Важно ми е да следя какво се случва. Ама повечето ми съученици не знаят за елфите, не се тревожете.

Жасмин изсумтя пренебрежително, но никой не ѝ обърна внимание. Чай изправи гръб и срещна погледа на Женшен.

– Това за елфите е истина. За разлика от хората в Империята, елфите винаги са се интересували от машини и нови изобретения. Но естествено, хората няма да допуснат елфите да ги изненадат и да им спретнат неравностойна война. Затова са решили да атакуват първи, и то съвсем скоро.
– Но това е… Това е просто… Това хич не е хубаво – нескопосано завърши Женшен, сдържайки по-силни думи. Теа угрижено продължи разказа на съпруга си.
– Елфите може и да имат хвърколети и всякакви оръжия, които да им осигурят преимущество, но винаги са отричали вярата в луните и астрономията като нещо повече от наука – като магия. Те не разполагат с дарбите на небесните знаци. Предполагам, знаеш достатъчно за петте луни?

Момчето кимна. Теа въздъхна и заговори отново с треперлив глас.

– Значи ще разбереш колко фатални са намеренията на императора. Имаме сведения, че са съвсем близо до откриването на начин за точно предсказване на движението на луните и факторите, определящи доминантния знак. Което ще рече – ще могат да нагласят под какъв знак да се раждат децата. Което ще рече – ще могат да си сформират смъртоносна армия от воини на Дарха.

Женшен остана безмълвен. Чай имаше още лоши новини.

– Представи си следното. Красивите, благодатни земи отвъд планините. Малки елфчета се гонят сред цветята. Внезапно едното от дечицата пада, намушкано в гърдите, и умира в локва от собствената си кръв. Другите елфчета пищят, бягат панически, молят за помощ… Напразно. Невидимата орда ще връхлети от всички страни и безмилостната сеч ще донесе смъртта на повечето елфи в селището, преди да се усетят какво се случва, преди да се скрият или да организират защита. Веднага след това ще пристигнат подкрепленията – стада от неукротими тигри и вълци, биещи се в името на Боас, свирепи и безпощадни йеренци с копия, мечове и кинжали, а родените под знака на Фирине – с атака от въздуха. Ще овършеят териториите една след друга. Елфите ще бъдат разгромени, обречени – този път може би завинаги!

– И императорът смята, че постъпва правилно, защото иначе елфите биха сторили същото с нас? – викна младежът. – Не мога да повярвам… А вие как узнахте за всичко това?
– Имаме си, тъй да се каже, разузнавач – подсмихна се Теа и стрелна Жасмин с очи. – Тази млада госпожица е избягала от палата Ърл Грей чак тук, защото са я хванали да подслушва едно имперско съвещание, на което разисквали именно тези въпроси.
– Фирине ни е дарила с жажда да търсим истината – включи се Чай. – Това и правехме през целия си живот – опитвахме се да разконспирираме Империята. Информацията, която ни предостави Жасмин, потвърди най-големите ни страхове и разшири теорията ни. А напредъка на Империята по осъществяването на този план успяхме да проследим, защото Жасмин водеше тайна кореспонденция с един друг дарха, неин съучастник, останал в Ърл Грей. Само че напоследък храбрецът спря да отговаря и започнахме да се притесняваме за него.

– И това е моментът, в който ти ставаш полезен, загубеняко – обади се Жасмин от ъгъла. – Познавам добре информатора си. Сигурно е решил, че работата става твърде опасна и е предпочел да се покрие. Намерил е за добре и да прекрати контактите си с мен. До вчера беше безсмислено да го търсим, но сега, когато си имаме люспест ловец на невидимци…
– Всъщност още не сме решили какво да направим – призна Теа. – Основната ни идея обаче е да посетим елфите и да ги предупредим за опасността, която ги грози. Все пак би трябвало да минат много блианта, преди атаката да се състои, ако изобщо успеят да стигнат до крайната фаза от плана. Но ако това се случи, елфите трябва да бъдат подготвени – иначе няма начин да ограничим властта на Империята и кой знае какво бъдеще ни чака.
– Така че това, което ти предлагаме, е да се разходим и поглезим из приятните кътчета на страната ни, с потенциала накрая да извършим непростимо предателство спрямо същата тази страна – обобщи Чай.

Женшен кимна и стана от земята.

– Ще помогна, както мога.
– Интересно как си останал непокварен от имперската пропаганда – отново проговори Жасмин, гледайки го с присвити очи. – Повечето хора меко казано не ги е грижа за елфите.
– Повечето хора нямат причина да се съмняват в Империята – отвърна ѝ той.
– Чудничко, чудничко! – зарадва се Чай. – Този златен меден месец се очертава като златна забава. Е, освен частта с предателството.