Бележки

1. Мил – от ирландски mil (мед)
2. Китл – от ирл. citeal (чайник)
3. Блиан – от ирл. bliain (година)
4. Фирине – от ирл. fírinne (истина)
5. Йерен – от ирл. iarann (желязо)
6. Дарха – от ирл. dorcha (тъмен, мрачен)
7. Бехе – от ирл. beatha (живот)
8. Боас – от ирл. bás (смърт)
9. Улун (или Улонг) – традиционен китайски чай
10. Маждрак – остаряла дума за копие
11. Джиг – от англ. jig – фолклорен танц, в тази книга свързан най-вече с ирландските танци и музика
12. Блерио – от Луи Блерио, френски пионер в авиацията, първият човек, прелетял Ламанш
13. Лилиентал – от Ото Лилиентал, германски пионер в авиацията, извършвал полети с планер. При един такъв полет пада и си счупва гръбнака. Умира на следващия ден с думите „Трябва да бъдат правени някои малки жертви!”
14. Пентаракт – или пентеракт, в геометрията – хиперкуб, еквивалент на квадрата и на куба в петмерното пространство
15. Арса – от ирл. ársa (стар, древен)

Благодарност

На всеки, стигнал до тази страница след пътешествието в света на Китл, съм признателна за доверието и отделеното време :)

Кленовите брегове

Безкраят?

За да бъде това наистина безкраят, тоест – да има още чаени (или не толкова) истории, можете да помогнете на Спътници да стигне до повече читатели.

Ето няколко начина да ударите едно рамо – съвсем очевидни, но дори дребен жест от ваша страна може да предизвика ефект на пеперудата:

За всичко това, за друго, или просто за „здрасти“ пишете на:

dessyd [at] protonmail.com