22 Танцът на огъня

– Покажи ми какво помниш от миналия път.
Касис си пое бавно въздух, изпъна раменцата си и гордо изрецитира:
– Танцът на луната произхожда от Кленовите брегове. Създаден е от хора, родени под знака на Фирине, които съчетали изкусното левитиране с валсовата стъпка. Това е изящният танц на имперските дворове.

Момичето запристъпва в кръг, протегнало ръце към въображаемия си партньор, и с грация изпълни няколко различни пируета.

После се спря на място и заговори отново:

– Танцът на скалата е традиционен йеренски танц, който в древността се играел само върху определен вид скала, заради която звуците от токовете на обувките отеквали много по-силно. Най-важни са резките движения, ритъмът и игривото настроение.

Касис положи ръце на кръста си, кръстоса крака и чевръсто заподскача, за да изсвири с обувките си ритмични фигури. Изритваше нависоко и подвиваше крака в коленете. Завърши изпълнението с усмивка и леко задъхана, продължи с обясненията:

– Танцът на листата е творение на някогашното население на Ментовия лес. Преди много блианта жените го изпълнявали около огъня като част от ритуалите за плодородие. В наши дни това е задължителен танц за всяка девойка, която иска да докаже красотата и таланта си.

Дъщерята на императора отметна назад дългата си плитка и приклекна. Бавно, с въртеливи движения в ханша и пристъпване от крак на крак, тя се заизправя, като същевременно издигаше ръцете си, сякаш рисуваше около себе си рамка със спираловидни орнаменти. Сетне плавно се завъртя с гръб към Нелумбо и се заизвива назад, образувайки полуарка със снагата си, а очите ѝ срещнаха тези на учителката. Нелумбо изръкопляска и с меден гласец ѝ каза:

– Браво, Касис! Усвоила си всичко. Единственото, над което трябва да поработиш, е увереността в движенията. Дързостта, прецизността… И най-вече – пламъкът, страстта да танцуваш. Защото това е най-същественото при танца на огъня. Един буен акробатичен спектакъл, който сме взели назаем от елфите, ако се вярва на легендата.

Въпреки че беше едва с около три блианта по-възрастна от ученичката си, Нелумбо имаше опит с танцови трупи из цялата Империя и танцуваше умело и четирите стила. Но как бе заплатила за това, се виждаше от обезобразеното ѝ лице, и от методите ѝ на преподаване.

Докато тя показваше на Касис сложните маневри в танца на огъня, въоръжена с горящи факли, които ученичката трябваше да избягва, Улун се увери за пореден път, че не беше сбъркал при избора на учителка.

Бе поканил Нелумбо в Ърл Грей още докато беше прост съветник, изпълняващ най-маловажните задачи. Това се явяваше и първият му бунт срещу императора – да отпрати старите, сковани хореографи и да приеме това грозновато момиче с крив нос и криви зъби, което обаче бе израснало на сцената и с тялото си говореше на езика на луните. Останалите съветници го смъмриха за своенравното решение, но напредъкът на Касис опроверга обвиненията им.

Улун вече бе обърнал гръб на всичко това.

Какво ли щяха да си помислят хората, ако свареха императора в атлазена роба с цвят на грейпфрут да клечи зад един храст в градината и тайно да наблюдава дъщеря си как танцува? Беше глупаво, ала не можеше да се пребори с тази своя прищявка. И без това танцът с Касис беше единственото удоволствие, което празникът на Империята щеше да му донесе.

Отдавна упълномощи главния съветник да се заеме с цялата организация на събитието и сега се намираше в относително спокойствие. В ума му се въртяха само две мисли: че планът му се развива чудесно и всеки изминал ден го приближава към разгрома на елфите; и че съвсем скоро щеше да танцува с Касис, да я хване за ръката, може би дори да усети туптенето на сърцето ѝ. И то пред всички, без да бъде странно, без никой да го вини за каквото и да било.

Задоволството му бе тъй голямо, че на лицето му неволно се появи крива усмивка, която избута бузата му и тя притвори едното му око – като на ловец, прицелващ се в плячката…